Aktuality

< Predošlá položka
05.04.2017 12:59 Vek: 3 yrs

Termíny testov z cudzieho jazyka


Termíny testov z cudzieho jazyka (anglického, španielského, nemeckého):

5.4.2017 o 9.00hod.

7.4.2017 o 9.00hod.

10.4.2017 o 9.00hod.

12.4.2017 o 9.00hod.

19.4.2017 o 9.00hod.

Miesto: Rektorátna budova, Študentská 2, zasadačka oproti kancelárii Erasmus+.

  • Absolvovanie jazykového testu je podmienkou nominácie študenta na partnerskú univerzitu!
  • Študenti FPT v Púchove absolvujú jazykový test v Púchove u p. Mgr. Silvii Koišovej.
  • Študenti, ktorí si podali prihlášku na české partnerské univerzity a nebudú mať predmety v anglickom, resp. inom cudzom jazyku, jazykový test NEABSOLVUJÚ!