Aktuality

< Predošlá položka
16.11.2016 13:51 Vek: 3 yrs

Prihlášky na mobilitu Erasmus+


Prihlášky na štúdium pre ZS, resp. LS 2017/2018 prijímame do 31.3.2017 !

Prihlášky na stáž prijímame priebežne počas celého akademického roka!

 

Inštitucionálni Erasmus+ koordinátori:

Marcela Brodová (štúdium), E-mail: marcela.brodova@tnuni.sk, Tel.: +421 32 74 00 125

Andrea Chrastinová Kalinayová (štúdium + stáže), E-mail: andrea.chrastinova@tnuni.sk, Tel.: +421 32 74 00 127