Aktuality

< Predošlá položka
09.06.2016 14:14 Vek: 4 yrs

SÚŤAŽ - Erasmus+ vašimi očami


Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Chystáte sa na mobilitu do zahraničia? Stvárnite svoje postrehy formou vi dea a zapojte sa do našej súťaže. Súťaž je primárne určená pre žiakov a študentov materských, základných, stredných a vysokých škôl. V prípade záujmu sa môžu zapojiť aj jednotlivci, kolektívy a skupiny. Súťaž je určená jednotlivcom, účastníkom mobility, ktorými sú žiaci, Študenti a zamestnanci materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre kolektívy zo škôl a iných organizácií, ktoré získali v rámci programu Erasmus+ finančnú podporu a do  programu sa priamo zapojili. Úlohou súťažiacich je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 3 minúty, ktoré má pútavo a zároveň výstižne priblížiť program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu súťažiaci posielať do 30. júna 2016 na adresu SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie A odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04, Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Erasmus+ vašimi očami.

Viac informácií ...