Databázy firiem pre stáž

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt work

Tu môžte nájsť zoznam niektorých databáz, ktoré je možné využiť na vyhľadávanie podnikov/organizácií na stáž v zahraničí pre študentov alebo zamestnancov vysokých škôl. Niektoré databázy sú vytvorené na tento účel, iné majú rozsiahlejší záber.  

 

Aktuálne ponuky stáží - WorkSpace Europe

 

Databáza vytvorená v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network:  
http://erasmusintern.org/

 

 

Iné databázy:

http://www.praxisnetwork.eu/
http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32

http://globalplacement.com/
http://www.europe-internship.com/
http://eurasmus.com/en/