Zoznam partnerských univerzít

A GRAZ02

Graz university of Technology

FPT

A LINZ01

Johannes Kepler Universität Linz

FŠT

BG SOFIA03

University of National and World Economy in Sofia

FSEV

CZ BRNO01

Vysoké učení technické Brno

FPT, FSEV, FŠT

CZ BRNO02

Mendelova univerzita v Brně

FSEV

CZ BRNO05

Masarykova univerzita Brno

FZ, FunGlass

CZ BRNO10

Univerzita Obrany Brno

FŠT, FSEV

CZ CESKE04

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

FSEV

CZ JIHLAVA02

Vysoká škola polytechnická Jihlava

FSEV, FŠT

CZ LIBEREC01

Technická uiniverzita v Liberci

FZ

CZ PARDUB01

Univerzita v Pardubice

FPT, FŠT

CZ PRAHA02

Česká zemědělská univerzita v Praze

FPT

CZ PRAHA10

České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií

FSEV

CZ PRAHA10

České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

 FZ

CZ PRAHA11

The college of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

FSEV

CZ PRAHA20

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu

PLT, FSEV

CZ PRAHA39

PanEvropská univerzita

FSEV

CZ OSTRAVA01

VSB Technical University of Ostrava

FŠT, FPT, FSEV

CZ OSTRAVA02

Vysoká škola PRIGO

FSEV

CZ LIBEREC01

Technical University of Liberec

FPT, FŠT, FunGlass, FZ

CZ PRAHA21

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

FSEV

CZ OLOMOUC01

Univerzita Palackého v Olomouci

FZ, PLT

CZ USTINAD01

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FZ

CZ PLZEN

Západočeská univerzita v Plzni

FZ

CZ ZLIN01

Tomas Bata University in Zlín

FZ, FPT, FŠT, FSEV

D DEGGEND01

Technische Hochschule Deggendorf

FSEV, FŠT/FPT

D MAGDEBU04

Hochschule Magdeburg-Stendal

FŠT 

D ZWICKAU01

Westsächsische Hochschule Zwickau

FSEV, FŠT/FPT

E MADRID04

Universidad Autónoma de Madrid

FunGlass

E VALENCI02

Universidad Politécnica de Valencia

FSEV

E VALENCI01

Universidad de Valencia

PLT, FSEV

E_VALENCI11

Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

PLT,FSEV

E ALICANT01

Universidad de Alicante

FŠT/FPT, PLT/FSEV

SF_KUOPIO12

Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)

PLT

F AMIENS01

Université de Picardie Jules Verne

PLT, FSEV, FŠT

F SCEAUX01

EPF Ecole d´ingénieurs

FŠT

F ANGERS01

Université d´Angers

FŠT

G VOLOS01

TEI of Thessaly

FSEV, FST, PLT

G TRIPOLI03

University of Peloponnese

PLT

HR PULA01

Juraj Dobrila University of Pula

FSEV

HU DEBRECE01

University of Debrecen

FSEV

HU GODOLLO01

Szent István University

FSEV

HU GYOR01

Széchenyi István University

PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV

HU BUDAPES16

Óbuda University

FSEV

I BOLOGNA01

Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna

PLT, FSEV

I PADOVA01

Universitá degli studi di Padova

FunGlass

I PARMA01

Universitá Degli Studi di Parma

PLT, FŠT

LT KLAIPED07

Lithuania Business University of Applied Science 

FSEV

LT VILNIUS06

Mykolas Romeris University 

PLT

LT SIAULIA01

Siauliai University

FSEV

LT VILNIUS10

Vilniaus Kolegija

FSEV

LT KAUNAS02

Kaunas University of Technology

FSEV

MK OHRID01

University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid

FSEV

PL KONIN03

Wyzsza Szkola Kadr Menedzerskich

FSEV

PL GDYNIA01

Gdynia Maritime University

FSEV

PL OPOLE01

University of Opole

PLT

PL OPOLE02

Opole University of Technology

FŠT

PL PULTUSK01

Pultusk Academy of Humanities

FZ

PL LOMZA03

The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza

FSEV

PL WLOCLAW02

The State Academy of Applied Sciences in Włocławek

FSEV

PL WROCLAW25

The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces

FŠT, FSEV, PLT

PL GLIWICE01

Politechnika Slaska (Silesian University of Technology)

FPT, FŠT

PL POZNAN02

Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology

FŠT

PL RZESZOW01

Rzeszów University of Technology

FSEV

PL NYSA01

University of Applied Sciences in Nysa

FŠT

PL KALISZ01

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego

FSEV, FZ, FŠT

PL JAROSLA01

Panstwowa Wysza Szkola Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronislava Markiewicza

FZ

PL KATOWIC01

University of Silesia in Katowice

PLT

PL KRAKOW03

Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology

FPT, VILA

PL KRAKOW02

AGH University of Science and Technology

FŠT, FunGlass

PL BIELSKO02

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej

FŠT, FSEV, PLT

PL BIELSKO06

Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna

FSEV

PL BYDGOSZ01

Kazimierz Wielki University

FPT

PL BYDGOSZ08

Kujawsko - Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy

FSEV, PLT

PL L OLSZTYN01

Univerisity of Warmia and Mazury

FSEV

PL TORUN01

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

FZ

PL WARSZAW23

Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

PLT, FSEV

PL CZESTOC01

Politechnika Czestochowska

FSEV

P BRAGANC01

Instituto Politecnico de Braganca

FSEV, FŠT, FPT, FZ, FunGlass

RS NOVISAD02

University of Novi Sad

FŠT

SI NOVO-ME10

Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu

FSEV, PLT

TR ISTANBU59

Istanbul Topkapı Universit

FSEV, PLT