O nás

Erasmus Centrum

Sme moderné centrum poskytujúce profesionálnu podporu účastníkom programu EÚ Erasmus+.  

Študenti a zamestnanci TnUAD sa u nás dozvedia o príležitostiach a podmienkach úspešného absolvovania mobility za účelom štúdia/stáže/školenia/výučby v zahraničí, o postupných krokoch realizácie konkrétnych mobilít a zabezpečenia kompletnej administratívy potrebnej pred a po vycestovaní.

Pre zahraničných študentov a zamestnancov prichádzajúcich absolvovať mobilitu na našu univerzitu v rámci programu Erasmus+ je Centrum miestom pre získanie informácií o živote na Slovensku a o pobyte na našej univerzite.