Glosary Slovak

Basic phrases in Slovak

Hello!
Bye
!
Good morning
 
Good evening
 
Good night
 
Yes
No
 
Please
 
Thank you, Thanks

I am…
What’s your name?
 
How are you?
 
I’m fine and you?
 
Nice to meet you
.

How much? 
I’m sorry
.
Excuse me.
Can you help me, please?
 

I’m trying to learn Slovak.

Beer
Bread
Butter
Juice
Water, sparkling/non sparkling
Fruits
Vegetables
Meat

 

Ahoj!
Do videnia! Maj sa
!
Dobrý deň

Dobrý večer

Dobrú noc

Áno
 
Nie
 
Prosím
 
Ďakujem
 
Ja som/Volám sa...

Ako sa voláte?
Ako sa voláš?
Ako sa máte?
Ako sa máš?
Dobre a vy?
Dobre a ty?
Teší ma. Teší ma, že sme sa spoznali.

Koľko to stojí?
 
Prepáčte. Je mi ľúto.

Prepáčte, ospravedlňujem sa...

Môžete mi pomôct, prosím? Môžeš mi pomôcť, prosím?
Snažím sa naučiť po slovensky.

Pivo
Chlieb
Maslo
Džús
Voda, perlivá/neperlivá
Ovocie
Zelenina
Mäso

 

 

Numbers in Slovak: 1 to 15

jeden 
dva
 
tri
 
štyri
 
pät
 
šesť

sedem
 
osem
 
deväť

desať

jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15