Kontakt

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Erasmus Centrum
Fakultná budova B
3. poschodie, č. dverí 323
Študentská 2
911 50 Trenčín

 

e-mail: erasmus@tnuni.sk
Web: www.erasmus.tnuni.sk
PIC kód 967384396

 

Inštitucionálny Erasmus+ koordinátor:

Dana Jamborová, Petra Nekorancová
E-mail: erasmus@tnuni.sk
Tel.: +421 32 74 00 140


Fakultní Erasmus+ koordinátori:

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Marcel Kordoš
marcel.kordos@tnuni.sk

 

Fakulta špeciálnej techniky

Alena Breznická
alena.breznicka@tnuni.sk

 

Fakulta zdravotníctva

Pavel Grabczak
pavel.grabczak@tnuni.sk

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Ján Vavro
jan.vavro@fpt.tnuni.sk

 

Celouniverzitné pracovisko Politológia

Pavol Struhár
pavol.struhar@tnuni.sk