Úvod

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plusVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo facebookErasmus Trenčín

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roky 2021-2027 - 101013625 .

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

1.    Mobilita študentov

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy