Úvod

Aktuálne informácie k situácii s COVID-19

S účinnosťou od 21. mája 2020 od 7:00 platí Opatrenie, ktoré viacerým skupinám ľudí umožní pricestovať na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej štátnej 14-dňovej karantény.

Povinná štátna karanténa naďalej platí pre všetkých, ktorí pricestujú na Slovensko (táto povinnosť platí aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti) a nevzťahuje sa na nich toto Opatrenie.

Ako to funguje?

Na základe momentálnej situácie ohľadom COVID-19, žiadame všetkých študentov, aby akúkoľvek komunikáciu s Erasmus Centrom TnUAD realizovali elektronicky na adrese: erasmus@tnuni.sk   

V prípade študentov, ktorí sa rozhodnú na základe tejto situácie predčasne vrátiť a ukončiť svoju Erasmus mobilitu, budeme postupovať ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci. Takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.

Prosíme všetkých účastníkov, aby po návrate sledovali aktuálnu situáciu na Slovensku a riadili sa pokynmi. Bližšie informácie nájdete tu: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

Precautionary measures COVID – 19 coronavirus infection

Ministry of Health of the Slovak Republic and Rector of ADUT in Trenčín do not recommend traveling abroad!

In the period from 11 MARCH 2020 to 23 MARCH 2020, included:

1. direct the interruption of full-time contact tuition at ADUT at all forms and levels of study and to be replaced by a distance or other appropriate methods, with an emphasis on self-study. Details will be determined by the dean of the faculties;

2. orders to abolish all consultation hours of study departments,offices and university teachers. Students are encouraged to communicate with these departments and employees solely in electronic form or by telephone, library, etc.;

3. students will be provided with self-study materials;

4. recommends to students staying at the Dormitory of ADUT - in the event of a contagion
in the accommodation, the accommodated students must be quarantined and the accommodation will be closed. Visits in the Dormitory are forbidden immediately;

5. instructs employees and students returning from the coronavirus area to restrict their
14-day contact with colleagues and students until further notice;

6. in the event of health problems with clinical signs of coronavirus infection, order all ADUT staff and students to seek professional medical assistance without delay and inform their employer and students of the study department electronically.

We encourage staff and students to track their university mailboxes, university websites, university social networks.

 

Your Erasmus+ team

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plusVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo facebookErasmus Trenčín

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

1.    Mobilita študentov

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy