Úvod

COVID-19 - information and updates for the rental industry       

⇒ Entry to Slovakia for Erasmus students, teachers and staffs

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plusVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo facebookErasmus Trenčín

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

1.    Mobilita študentov

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy