Úvod

COVID-19 - information and updates for the rental industry       

Entry to Slovakia for Erasmus students, teachers and staffs

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plusVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo facebookErasmus Trenčín

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roky 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

1.    Mobilita študentov

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy