Partnerské univerzity

Erasmus+ štúdium je možné realizovať na univerzitách, s ktorými má TnUAD uzatvorenú bilaterálnu zmluvu.

Zoznam partnerských univerzít nájdete podľa jednotlivých súčastí:

 

Fakulta zdravotníctva

Fakulta špeciálnej techniky

Fakulta priemyselných technológií

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

CUP Katedra politológie

 

Ostatné fakulty zatiaľ nájdete TU.