Stáže pre absolventov

Študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje TnUAD v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace nájdete na www.workspaceeurope.sk.

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

Max. 3 mesiace.

670 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

35 – 40h týždenne

Kedy môžem vycestovať:

po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Aké stáže ponúka program?

  • Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko.
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent.

Ako sa prihlásiť?

Potrebné informácie a prihlášku nájdete na stránke WorkSpace Europe. Akékoľvek otázky posielajte na info@workspaceeurope.sk.