Zoznam partnerských univerzít

A GRAZ02 Graz university of Technology FPT
A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz FŠT
BG SOFIA03 University of National and World Economy in Sofia FSEV
CZ BRNO01 Vysoké učení technické Brno FPT, FSEV, FŠT
CZ BRNO02 Mendelova univerzita v Brně FSEV
CZ BRNO05 Masarykova univerzita Brno FZ, FunGlass
CZ BRNO10 Univerzita Obrany Brno FŠT, FSEV
CZ CESKE04 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích FSEV
CZ JIHLAVA02 Vysoká škola polytechnická Jihlava FSEV, FŠT
CZ LIBEREC01 Technická uiniverzita v Liberci FZ
CZ PARDUB01 Univerzita v Pardubice FPT, FŠT
CZ PRAHA02 Česká zemědělská univerzita v Praze FPT
CZ PRAHA10 České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií FSEV
CZ PRAHA10 České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství  FZ
CZ PRAHA11 The college of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s. FSEV
CZ PRAHA20 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu PLT, FSEV
CZ PRAHA39 PanEvropská univerzita FSEV
CZ OSTRAVA01 VSB Technical University of Ostrava FŠT, FPT, FSEV
CZ OSTRAVA02 Vysoká škola PRIGO FSEV
CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec FPT, FŠT, FunGlass, FZ
CZ PRAHA21 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. FSEV
CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci FZ, PLT
CZ USTINAD01 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem FZ
CZ PLZEN Západočeská univerzita v Plzni FZ
CZ ZLIN01 Tomas Bata University in Zlín FZ, FPT, FŠT, FSEV
D DEGGEND01 Technische Hochschule Deggendorf FSEV, FŠT/FPT
D ZWICKAU01 Westsächsische Hochschule Zwickau FSEV, FŠT/FPT
E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia FSEV
E VALENCI01 Universidad de Valencia PLT, FSEV
E_VALENCI11 Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" PLT,FSEV
E ALICANT01 Universidad de Alicante FŠT/FPT, PLT/FSEV
SF_KUOPIO12 Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland) PLT
F AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne PLT, FSEV, FŠT
F SCEAUX01 EPF Ecole d´ingénieurs FŠT
F ANGERS01 Université d´Angers FŠT
G VOLOS01 TEI of Thessaly FSEV, FST, PLT
G TRIPOLI03 University of Peloponnese PLT
HR PULA01 Juraj Dobrila University of Pula FSEV
HU DEBRECE01 University of Debrecen FSEV
HU GODOLLO01 Szent István University FSEV
HU GYOR01 Széchenyi István University PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV
HU BUDAPES16 Óbuda University FSEV
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna PLT/FSEV
I PADOVA01 Universitá degli studi di Padova FunGlass
I PARMA01 Universitá Degli Studi di Parma PLT, FŠT
LT KLAIPED07 Lithuania Business University of Applied Science  FSEV
LT VILNIUS06 Mykolas Romeris University  PLT
LT SIAULIA01 Siauliai University FSEV
LT VILNIUS10 Vilniaus Kolegija FSEV
LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology FSEV
MK OHRID01 University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid FSEV
PL GDYNIA01 Gdynia Maritime University FSEV
PL OPOLE01 University of Opole PLT
PL OPOLE02 Opole University of Technology FŠT
PL PULTUSK01 Pultusk Academy of Humanities FZ
PL LOMZA03 The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza FSEV
PL WROCLAW25 The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces FŠT, FSEV, PLT
PL GLIWICE01 Politechnika Slaska (Silesian University of Technology) FPT, FŠT
PL POZNAN02 Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology FŠT
PL RZESZOW01 Rzeszów University of Technology FSEV
PL NYSA01 University of Applied Sciences in Nysa FŠT
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice PLT
PL KRAKOW03 Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology FPT, VILA
PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology FunGlass
PL BIELSKO02 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej FŠT, FSEV, PLT
PL BIELSKO06 Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna FSEV
PL BYDGOSZ01 Kazimierz Wielki University FPT
PL TORUN01 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu FZ
PL WARSZAW23 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PLT, FSEV
PL CZESTOC01 Politechnika Czestochowska FSEV
P BRAGANC01 Instituto Politecnico de Braganca FSEV, FŠT, FPT, FZ, FunGlass
RS NOVISAD02 University of Novi Sad FŠT
SI NOVO-ME10 Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu FSEV, PLT

TR ISTANBU59 Istanbul Topkapı University FSEV, PLT