Aktuality

14.07.2014

Nové partnerské univerzity

Vážení študenti i zamestnanci TNUAD, oznamujeme Vám, že naša univerzita podpísala nové bilaterálne zmluvy v rámci Erasmus+: 1. Pultusk Academy of Humanities 2. České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav...viac >>


19.04.2013

Vybratí študenti na ERASMUS - ZS 2013/2014

Na základe prihlášok prijatých do Programu celoživotného vzdelávania - Erasmus komisia Erasmus na TnUAD vybrala následovných študentov:Zoznam vybratých študentov na mobilitu v rámci programu Erasmus na zimný semester...viac >>


16.01.2013

ERASMUS PARTNERSHIP CONFERENCE

Univerzita Opole organizuje v dňoch 12.5.-17.5.2013 Erasmus Partnership conference, za účelom rozvoja spolupráce medzi univerzitami. Program konferencie Prihláškaviac >>


09.01.2013

ZOZNAM UCHÁDZAČOV

Zoznam vybraných uchádzačov na študijný pobyt v letnom semestri 2012/2013 tuviac >>


12.11.2012

JAZYKOVÉ TESTY

Všetkým záujemcom o zahraničný pobyt programu Erasmus (aj tí, ktorí si ešte nepodali prihlášky pre akademický rok 2013/2014) oznamujeme, že Jazykové testy sa uskutočnia v dňoch: utorok 13.11.2012 o 13.00 hod, štvrtok...viac >>


12.10.2012

Informačný deň mobilít

Spoznaj svetviac >>


22.08.2012

Zoznam vybraných uchádzačov

Zoznam vybraných uchádzačov programu Erasmus pre akademický rok 2012/2013 nájdete tuviac >>