Výška grantu pre stáže

Výška grantu pre Erasmus+ stáž 2017/2018

2017/2018

Mobilita študentov - STÁŽ

590

520

450

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM-Macedónsko

- sociálne štipendium na stáž + 150 EUR jednorázovo