Zoznam partnerských univerzít v programe Erasmus+

Kód Partner Fakulta Počet študentov
A GRAZ02 Graz university of Technology FPT 1
A LINZ01 Johannes Kepler Universität Linz FŠT 0
BG SOFIA03 University of National and World Economy in Sofia FSEV 2
CZ BRNO01 Vysoké učení technické Brno FPT, FSEV 1
CZ BRNO02 Mendelova univerzita v Brně FSEV 2
CZ BRNO05 Masarykova univerzita Brno FZ  2
CZ BRNO10 Univerzita Obrany Brno FŠT, FSEV  4
CZ BRNO01 Brno University of Technology FŠT, FPT, FSEV  1
CZ CESKE04 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích FSEV 2
CZ LIBEREC01 Technická uiniverzita v Liberci FZ 2
CZ PARDUB01 Univerzita v Pardubice FPT, FŠT 5+3
CZ PRAHA02 Česká zemědělská univerzita v Praze FPT 2
CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze FZ 1
 CZ PRAHA10 České vysoké učení technické v Praze, Masarykúv ústav vyšších studií FSEV 10
CZ PRAHA10 České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství  FZ  2
CZ PRAHA11 The college of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s. FSEV 5
CZ PRAHA20 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu PLT, FSEV 3+1
CZ PRAHA29 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. FSEV 10
CZ OSTRAVA01 VSB Technical University of Ostrava FŠT, FPT 2
FSEV 1
CZ LIBEREC01 Technical University of Liberec FPT, FŠT, VILA 2+2+2
CZ PRAHA21 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. FSEV  4+2
CZ OLOMOUC01 Univerzita Palackého v Olomouci FZ, PLT 6 + 2
CZ USTINAD01 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem FZ 6
CZ ZLIN01 Tomas Bata University in Zlín FZ, FPT, FŠT, FSEV 2+2+4+2
D DEGGEND01 Technische Hochschule Deggendorf FSEV, FŠT/FPT 2+2
D ZWICKAU01 Westsächsische Hochschule Zwickau FSEV, FŠT/FPT 2+2
E VALENCI02 Universidad Politécnica de Valencia FSEV 4
E VALENCI01 Universidad de Valencia PLT, FSEV 8
E_VALENCI11 Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" PLT,FSEV 2 + 2
E ALICANT01 Universidad de Alicante FŠT/FPT, PLT/FSEV 2+2
SF_KUOPIO12 Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland) PLT 2
F AMIENS01 Université de Picardie Jules Verne PLT, FSEV, FŠT 4
F SCEAUX01 EPF Ecole d´ingénieurs FŠT 2
F ANGERS01 Université d´Angers FŠT 2
G LARISSA02 TEI of Thessaly FSEV, FST, PLT 2+2+2
G TRIPOLI03 University of Peloponnese PLT 3
HR Juraj Dobrila University of Pula FSEV  2
HU GYOR01 Széchenyi István University PLT, FZ, FŠT, FPT, FSEV 2+2+2+2
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna PLT/FSEV 2+5
I BOLOGNA01 Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna, Facoltá di Conservazione dei Beni Culturali VILA 3
I PADOVA01 Universitá degli studi di Padova FunGlass 4
I PARMA01 Universitá Degli Studi di Parma PLT 2
I PARMA01 Universitá Degli Studi di Parma FŠT 2
LT VILNIUS06 Mykolas Romeris University  PLT 3
Siauliai University FSEV 2
LT SIAULIA01
LT VILNIUS10 Vilniaus Kolegija FSEV 2
LT KAUNAS02 Kaunas University of Technology FSEV 2
MK OHRID01 University of Information Science and Technology “Saint Paul the Apostle” Ohrid FSEV 2
PL GDYNIA01 Gdynia Maritime University FSEV 2
PL OPOLE01 University of Opole PLT 2
PL OPOLE02 Opole University of Technology FŠT 2
PL PULTUSK01 Pultusk Academy of Humanities FZ 0
PL LOMZA03 The State Higher School of Computer Science and Business Administration in Lomza FSEV 2
PL WROCLAW25 The General Tadeusz Koszko Military Academy of Land Forces FŠT, FSEV, PLT 3
PL GLIWICE01 Politechnika Slaska (Silesian University of Technology) FPT, FŠT 2+2
PL POZNAN02 Politechnika Poznanska - Poznan University of Technology FŠT 2
PL NYSA01 University of Applied Sciences in Nysa FŠT 2
PL KATOWIC01 University of Silesia in Katowice PLT 5
PL KRAKOW03 Politechnika Krakowska – Crcow University of Technology FPT, VILA 2
PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology VILA 1
PL BIELSKO02 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej FŠT, FSEV, PLT
6
PL BIELSKO06 Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna FSEV 5
PL TORUN01 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu FZ 2
PL WARSZAW23 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie PLT, FSEV 3
PL CZESTOC01 Politechnika Czestochowska FSEV
P BRAGANC01 Instituto Politecnico de Braganca FSEV, FŠT, FPT, FZ, VILA 5+5+2+2+2
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani PLT 2
SI NOVO-ME10 Fakulteta za organizacijske študije v Movem Mestu FSEV, PLT 1
TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University FPT/FŠT 5