Erasmus+ pre študentov a učiteľov TnUAD

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plus

 

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN01) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roku 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

 

1.    Mobilita študentov

 

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy