Erasmus+ pre študentov a učiteľov TnUAD

Dear students, partners and colleagues, from 14th of December to 5th of January we will be out of office. We will be available to you after this term.

Úradné hodiny Erasmus+ kancelárie

Vážení kolegovia, Erasmus+ kancelária Vám poskytne informácie ohľadom mobilít od 9. januára 2017 v čase:

Pondelok    13:00 - 15:00

Utorok          9:00 - 12:00

Streda        13:00 - 15:00

Štvrtok         9:00 - 12:00

 


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plus

 

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN01) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roku 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

 

1.    Mobilita študentov

 

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy