Erasmus+ pre študentov a učiteľov TnUAD

Z dôvodu pracovnej cesty bude Erasmus+ Centrum v dňoch 23. – 27. apríla 2018 zatvorené.

V súrnych prípadoch kontaktujte petra.nekorancova@tnuni.sk

Po uvedenom termíne vám budeme opäť plne k dispozícii.

                                                           Váš Erasmus+ tím

 

We are closed between 23 to 27 april 2018.

In a urgent case, please contact us on petra.nekorancova@tnuni.sk

After that date, we will be fully available again.

                                                                      Erasmus+ team

Úradné hodiny Erasmus+ kancelárie

Vážení kolegovia, Erasmus+ kancelária Vám poskytne informácie ohľadom mobilít v čase:

Pondelok    13:00 - 15:00

Utorok          9:00 - 12:00

Streda        13:00 - 15:00

Štvrtok         9:00 - 12:00

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plus

 

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN01) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roku 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

 

1.    Mobilita študentov

 

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy