Erasmus+ pre študentov a učiteľov TnUAD

Úradné hodiny Erasmus+ kancelárie

 

 NEPREHLIADNITE!!!

 

V týždni medzi 10. - 14.09.2018 bude Erasmus centrum otvorené iba:

 

PONDELOK: 09.00 - 11.00 hod.

UTOROK: 09.00 - 11.00 hod.

ŠTVRTOK: 09.00 - 11.00 hod.

 

Vážení kolegovia, Erasmus+ kancelária Vám poskytne informácie ohľadom mobilít v čase:

Pondelok    13:00 - 15:00

Utorok          9:00 - 12:00

Streda        13:00 - 15:00

Štvrtok         9:00 - 12:00

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus plus

 

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (SK TRENCIN01) získala Erasmus Charter

for Higher Education na roku 2014-2020 - 217380-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE.

 

Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje ako:

 

1.    Mobilita študentov

 

2.    Mobilita učiteľov a pracovníkov vysokej školy